Wettelijke kennisgeving

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Let Us Be gelden de volgende voorwaarden. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

De op deze site weergegeven informatie wordt door Let Us Be met de meeste zorg samengesteld. Let Us Be is echter niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden en fouten in deze informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Let Us Be garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Let Us Be wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Let Us Be worden gewijzigd zonder dat Let Us Be hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Let Us Be niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Let Us Be wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komt uitsluitend toe aan Let Us Be. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Let Us Be inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Let Us Be wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacybeleid anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacybeleid en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

De waardering van www.letusbe.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.
× Heb je een vraag? Stuur ons een appje!